Proiect PORTransfer tehnologic pentru dezvoltarea de noi produse în cadrul

SC BERETA CRAFT CO. SRL

Numele beneficiarului: SC BERETA CRAFT CO. SRL  /  Codul MySMIS al proiectului: 150647

Scopul proiectului / Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unui transfer tehnologic pentru introuducerea unei tehnologii inovative în cadrul companiei.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

  1. Realizarea transferului tehnologic prin dezvoltarea unei tehnologii inovative în 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.
  2. Înregistrarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra noii tehnologii în 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.
  3. Eficientizarea instalației de iluminat prin montare de lămpi LED în 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

 

Rezultatele proiectului:

  1. O tehnologie inovativa implementata
  2. Drepturi de proprietate intelectuală asupra noii tehnologii înregistrate
  3. Lămpi LED instalate (3 buc.)

 

Data semnării contractului de finanțare: 28.10.2021

Perioada de implementare a proiectului: 15.02.2021 - 30.10.2023

Valoarea totală a contractului de finanțare: 1.269.297,54 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 815.760,87 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 143.957,79 lei

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 959.718,6 lei

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la:

BURTA Silviu – Administrator

Telefon: 0744616705, e-mail: beretatm@gmail.com

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro.


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.INFORMAȚII PRIVIND CONTRACTORII IMPLICAȚI ÎN IMPLEMENTAREA
CONTRACTULUI DE FINANȚARE NR. 7217/ 28.10.2021

COD SMIS 150647


Finanțarea nerambursabilă pentru proiect a fost asigurată prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic, Obiectiv specific - Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă, în baza Contractului de finanțare nr. 7217, semnat în data de 28 octombrie 2021.

 

Nr. crt.

Denumire contractor

Obiect contract

Valoare contract (fără TVA)


S.C. INOVIS CONSULTING S.R.L.

Servicii de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și implementarea proiectului

10.000 euro/ 48.751 lei


S.C. INTELIFORM S.R.L.

Linie tehnologică fabricare bere craft

981.000 lei


CABINET DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ TUDOR ICLĂNZAN

Consultanță cu privire la drepturile de proprietate intelectuală

14.408,94 lei


UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA (prin CENTRUL DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC POLITEHNICA 2020 – CITT Politehnica 2020)

Activități privind realizarea transferului tehnologic

11.875,50 lei


S.C. FIRST NEWS MEDIA S.R.L.

Servicii publicare anunț lansare/ anunț finalizare proiect

500 lei


S.C. EURO SIGN PRODUCTION S.R.L.

Servicii imprimare placă permanentă

Servicii imprimare semn parcare persoană cu dizabilități

89,36 lei


19,36 lei


S.C. HORBACH CENTRALĂ S.R.L.

Corpuri iluminat cu led, inclusiv elemente de montaj

123,19 lei


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.